Dalyko dėstytojas: Virginija Jurėnienė 

Studijų programa: Kultūros vadyba (papildomosios studijos) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių