Dalyko dėstytojas: Rasa Pušinaitė-Gelgotė 

Studijų programa: Kultūros vadyba (papildomosios studijos) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių