Dalyko dėstytojas: Patrik Ščajev, Mindaugas Karaliūnas, Ramūnas Aleksiejūnas, Saulius Antanas Juršėnas, Saulius Nargelas 

Studijų programa: Optoelektronikos medžiagos ir technologijos 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių