Dalyko dėstytojas: Saulius Rudys, Edvardas Kazakevičius, Šarūnas Svirskas, Mindaugas Žilinskas, Rimvydas Aleksiejūnas 

Studijų programa: Elektronika ir telekomunikacijų technologijos 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių