Dalyko dėstytojas: Zigmas Balevičius, Ramūnas Aleksiejūnas, Steponas Raišys, Pranciškus Vitta, Tomas Tolenis, Tomas Šalkus, Irina Buchovec, Paulius Ragulis, Roland Tomašiūnas 

Studijų programa: Šviesos technologijos 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių