Dalyko dėstytojas: Mindaugas Mačernis 

Studijų programa: Elektronika ir telekomunikacijų technologijos 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių