Dalyko dėstytojas: Šarūnas Svirskas, Vytautas Jonkus 

Studijų programa: Telekomunikacijų fizika ir elektronika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių