Dalyko dėstytojas: Feliksas Kuliešius 

Studijų programa: Energetikos fizika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių