Dalyko dėstytojas: Kristina Rudžionienė 

Studijų programa: Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių