Dalyko dėstytojas: Eduardas Freitakas 

Studijų programa: Finansai ir apskaita (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių