Dalyko dėstytojas: Indrė Ščiukauskė 

Studijų programa: Marketingas ir prekybos vadyba 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių