Dalyko dėstytojas: Ingrida Šarkiūnaitė 

Studijų programa: Vadyba ir verslo administravimas (papildomosios studijos) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų k.