Dalyko dėstytojas: Ilona Kiaušienė 

Studijų programa: Tarptautinio verslo vadyba 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių