Dalyko dėstytojas: Rita Mačiulskienė, Lina Fedorčenkienė 

Studijų programa: Audiovizualinis vertimas 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų