Dalyko dėstytojas: Eglė Keturakienė 

Studijų programa: Lietuvių literatūra ir kūrybinis rašymas 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių