Dalyko dėstytojas: Virginija Jurėnienė, Egidijus Stancikas 

Studijų programa: Meno vadyba 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių