Dalyko dėstytojas: Saulius Masteika 

Studijų programa: Tvariųjų finansų ekonomika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių