Dalyko dėstytojas: Saulutė Juzelėnienė 

Studijų programa: Viešojo diskurso lingvistika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių