Dalyko dėstytojas: Martas Ambraziūnas, Paulius Danielius 

Studijų programa: Finansų technologijos 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių