Dalyko dėstytojas: Renata Danielienė 

Studijų programa: Lietuvių filologija ir reklama 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių