Dalyko dėstytojas: Loreta Huber 

Studijų programa: Audiovizualinis vertimas 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių