Dalyko dėstytojas: Gabija Bankauskaitė, Skirmantė Biržietienė, Mindaugas Grigaitis, Robertas Kudirka

Studijų programa: Lietuvių filologija ir reklama 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių