Dalyko dėstytojas: Agnė Kalnaitytė 

Studijų programa: Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių