Dalyko dėstytojas: Akvilė Zabiliūtė-Karaliūnė, Ramūnas Aleksiejūnas, Mažena Mackoit-Sinkevičienė 

Studijų programa: Taikomoji fizika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių