Dalyko dėstytojas: Ramūnas Aleksiejūnas, Mažena Mackoit-Sinkevičienė, Akvilė Zabiliūtė-Karaliūnė 

Studijų programa: Fizika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių