Dalyko dėstytojas: Jevgenij Chmeliov, Vytautas Butkus 

Studijų programa: Fizika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių