Dalyko dėstytojas: Vidas Kilinskas 

Studijų programa: Fizika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių