Dalyko dėstytojas: Audrius Dubietis, Aidas Matijošius, Arūnas Čiburys 

Studijų programa: Fizika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių