Dalyko dėstytojas: Algirdas Novičkovas, Vincas Tamošiūnas, Algirdas Mekys 

Studijų programa: Taikomoji fizika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių