Dalyko dėstytojas: Danguolė Satkauskaitė 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Vokiečių