Dalyko dėstytojas: Rasa Bartkutė, Ingrida Šarkiūnaitė, Dalia Štreimikienė 

Studijų programa: Tarptautinio verslo vadyba (anglų kalba) (variantas) 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų