Dalyko dėstytojas: Virgilijus Sakalauskas, Dalia Krikščiūnienė, Vytautas Evaldas Rudžionis, Saulius Masteika, Darius Dilijonas 

Studijų programa: Verslo informatika 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių