Dalyko dėstytojas: Ingrida Griesienė, Giedrius Romeika, Rasa Bartkutė, Edmundas Jasinskas, Asta Mikalauskienė 

Studijų programa: Marketingas ir prekybos vadyba 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių