Dalyko dėstytojas: Asta Mikalauskienė, Miglė Sarvutytė-Gailiūnienė, Rasa Pušinaitė-Gelgotė, Dalia Štreimikienė, Ilona Kiaušienė, Remigijus Čiegis, Edmundas Jasinskas 

Studijų programa: Tarptautinio verslo vadyba 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių