Dalyko dėstytojas: Audrius Lopata 

Studijų programa: Programų sistemos 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių