Dalyko dėstytojas: Indrė Ščiukauskė 

Studijų programa: Vadyba ir verslo administravimas (papildomosios studijos) 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių