Dalyko dėstytojas: Indrė Ščiukauskė 

Studijų programa: Finansai ir apskaita (šaka) 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių