Dalyko dėstytojas: Liepa Bikulčienė 

Studijų programa: Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių