Dalyko dėstytojas: Jūratė Radavičiūtė, Indrė Šležaitė, Rita Mačiulskienė 

Studijų programa: Audiovizualinis vertimas 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų