Dalyko dėstytojas: Vilma Linkevičiūtė 

Studijų programa: Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba) 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų