Dalyko dėstytojas: Daiva Aliūkaitė 

Studijų programa: Viešojo diskurso lingvistika 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių