Dalyko dėstytojas: Vladislav Fomin 

Studijų programa: Finansų technologijos 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių