Dalyko dėstytojas: Darius Dilijonas, Saulius Masteika 

Studijų programa: Finansų technologijos 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių, Anglų