Dalyko dėstytojas: Dalia Krikščiūnienė 

Studijų programa: Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga (anglų kalba) (variantas) 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų