Dalyko dėstytojas: Gailutė Gipienė 

Studijų programa: Ekonomika ir vadyba 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių