Dalyko dėstytojas: Dovilė Vengalienė, Vilma Linkevičiūtė, Indrė Šležaitė, Rita Mačiulskienė 

Studijų programa: Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba) 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų