Dalyko dėstytojas: Vytautas Evaldas Rudžionis 

Studijų programa: Verslo informatika 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių