Dalyko dėstytojas: Rasa Bartkutė 

Studijų programa: Marketingas ir rinkų konkurencija (šaka) 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių