Dalyko dėstytojas: Mantas Valukonis 

Studijų programa: Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių