Dalyko dėstytojas: Edmundas Jasinskas 

Studijų programa: Verslo valdymas 

Semestras: Rudens 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių